Günah İşlediğimizde Hemen Yazılır mı?


İşlediğimiz sevaplar hemen yazılıyor ama işlediğimiz günahları hemen Kirâmen Kâtibîn melekleri akşama kadar belki tövbe eder diye yazmayıp geciktiriyorlar. Çünkü yazılan bir günah tövbe ile silinse de orada bir şekilde izi kalıyor. Onu yazmamaya gayret ediyorlar ama artık ümitlerini kestikten sonra da yazıyorlar. Fakat bizim bilmemiz gereken şey günahı işlemekten acı olan günaha tövbe edememektir. Tövbe ettikten sonra hiçbir günah varlığını sürdüremez….

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, “Günah işlediğimizde hemen yazılır mı?” sorusunu cevaplıyor:


“Herhangi bir Müslüman bir günah işlerse, onun günahlarını yazmakla görevli olan melek mutlaka üç saat durur / bekler. Eğer kişi o günahından dolayı o saatlerin bir anında (o üç saat zarfında) tövbe edip Allah Teala’dan mağfiret dilerse, Allah Teala meleği onun günahına vakıf kılmaz, kıyamet günü de (o günahtan dolayı sahibine) azap etmez.” (Hakim, Müstedrek, 4/291)

Hâkim bu hadisin sahih olduğunu bildirmiş, Zehebi de onu tasdik etmiştir. (bk. Müstedrek, a.g.y)

https://sorularlaislamiyet.com/gunah-islenince-hemen-yazilir-mi


İyi ve kötü amelin yazılması

Sual:
Hadis-i şerifte, (Melekler insanların amel defterlerini götürürken, başında ve sonunda iyi iş yazılıysa, gün ortasında yapılanları ona bağışlarlar) buyuruluyor. Ya aksi olursa, yani başı ve sonu kötü amel olup da, ortası iyi amel ise ne olur? Başı ve sonu kötü olduğu için iyi ameller de mi yok olur?

CEVAP
Hayır. Günahlar bir bahaneyle affedilirse de, iyi ameller zayi olmaz. Ortada yapılan iyi ameller çok ise, yine o gün iyi amel etmiş yazılır. Her zaman müminin lehine hareket edilir. Günahlar bire bir yazılırken, iyi ameller bire on ve hattâ daha fazla yazılır. Mümin, birkaç günah işler, sağdaki âmir olan melek soldakine günahları yazdırmaz, (Biraz bekle, belki bir iyilik işler) der. Kul, bir iyilik işleyince, (Şimdi yazalım) der. Bir iyiliğe on sevab verilir, o kişi üç günah işlemişse, ondan üçü çıkarılır, geriye yedi sevab yazılır. Bir hadis-i şerif:
(Sağdaki melek, soldaki meleğin âmiridir. Kul, bir iyilik yapınca, on sevab yazar. Kötülük yapınca, sağdaki melek, soldaki meleğe “Bekle!” der; o da, altı saat bekler. Eğer kul, istigfar ederse, hiçbir şey yazmaz. İstigfar etmezse, tek bir günah yazar.) [Taberânî]

Günah işlemek

Sual:
Günahın Allah’a isyan olduğunu ve günah işlerken Allah’ın gördüğünü bildiğimiz hâlde, nasıl günah işliyoruz?
CEVAP
Günah ya gafletle veya kasten işlenir. Gafletle işlemek, sanki ayağı tökezleyip düşmek gibi olur. O anda Allah’ın gördüğünü hatırlayamaz, hattâ günah olduğunu bile belki düşünemez. Günahı işledikten sonra, yaptığına pişman olup, tevbe ederse günahı hemen affolur.

Kasten işleyende ise, fazla gaflet olmaz. Böyle günaha tevbe etmek de zordur. Bazı günahlar, bazılarına göre küçük görünse de, hepsi Allah’a karşı isyan olduğu için, hiçbir günaha meyletmemelidir. Günaha şartlarına uygun tevbe edilirse, her günah affolur. Bir hadis-i şerif:
(Uçsuz bucaksız bir çölde, yiyeceği, içeceği ve başka ihtiyaçları yüklü devesini kaybedip, açlık ve susuzluktan öleceğini anlayıp, ölmek için yatan ve uyanınca devesinin geldiğini gören kimsenin sevinmesinden daha çok, Allahü teâlâ, kulunun tevbe etmesine sevinir.) [Buhârî, Müslim]

Allahü teâlânın sevinmesine sebep olmak için hemen tevbe etmeliyiz. Bazı günahlar, bazılarına göre küçük görünse de, hepsi Allah’a karşı isyan olduğu için, hiçbir günaha meyletmemelidir.

(Allahü teâlâ buyurdu ki: Ey kulum, af dilediğin müddetçe, günahlarının çokluğuna bakmadan affederim. Günahların bulutlara kadar yükselse de yine affederim. Yer dolusu günahla gelsen, yer dolusu mağfiretle karşılarım. Yeter ki iman ile gel!) [Tirmizî]

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2556

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir