Bazı ameller vardır ki, sevabı öldükten sonra da devam eder


Ebû Hüreyre demiştir ki: Resûlullah (asm) (şöyle) buyurmuştur:“İnsan öldüğü zaman (bütün) amel(ler)i kendisinden kesilir. Ancak üç şey müstesna; sadaka-i cariye, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden mümin evlâd.” (Müslim,Tirmizi)

Sadaka-i cariye: Bir kimsenin ölümünden sonra da devam eden ve Allah rızası için insanların istifadesine sunulmuş olan hayır müesseseleri, mektepler, camiler, çeşmeler ve vakıflardır. Sözü geçen bu hayırların sevapları kesilmediği için onlara “sürekli hayır” anlamına gelen “sadakay-ı cariye” ismi verilir.

Kendisinden (sürekli olarak) faydalanılan ilim kişinin sağlığında öğrenip, neşretmiş olduğu ilimdir, bu kitap yazıp veya internet sitesi kurup öğrenilen bilgileri başkalarıyla paylaşma yoluyla da olabilir…

Örneğin, hayır niyetiyle kurulan ve öldükten sonrada devam etmesi umulan bir sitede şuan içinde bulunduğunuz mücahade.com sitesidir.

Teknoloji çağında yaşıyoruz, siteni kur, içini bilgi/ilim ile doldur, ve ister tümünü veya sadece bazı bölümlerini kitap yap. k,tap olarak yazdır ve çoğalt,
Örneğin, siteni kitaba çevirmenin yolu:
„The Book of Your Blog“
https://pixxibook.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir