“Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar.” (Zümer, 39/53)

Ayet, hem günahkar müminlere hem de müşrikler dahil bütün kafirlere hitap etmektedir. Şirk koşan ya da ateist olan bir kimse de tevbe edip tevhid yoluna, imana girebilir. Ancak şirk koşan veya ateist olan bir kimse tevbe etmeden ölürse ebedi cehennemde kalacaktır.

Ayette, Allah’ın yolundan sapan, çeşitli yanlış ve kötü hareketlerde bulunan insanlara, tevbe ederek “Tevhid” yoluna dönmeleri ve tevbe ettikleri takdirde, hata, kusur ve günahlarının affedileceği haber verilmektedir:

“(Tarafımdan onlara) de ki: Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü, O, çok esirgeyen, çok bağışlayandır.” (Zümer, 39/53).

İbn Abbas (r.a)’dan nakledildiğine göre, şirke düşen ve çeşitli günahları işleyen bazı kişiler, Hz. Muhammed (s.a.s)’e gelmişler ve: “Senin anlattığın ve insanları ona davet ettiğin yol (din), güzel bir şeydir. Yaptığımız çeşitli kötülükleri affettirecek herhangi bir şey var mıdır? Bize bu hususta bir bilgi verir misin?” demişler. Bunun üzerine yukarıda meâli sunulan âyet nazil olmuştur. (Abdulfettah el-Kadi, Esbâbu’n-Nüzûl, Mısır, 194; Nureddin TURGAY, Şamil İslam Ans., “Zümer Suresi” maddesi.)

https://sorularlaislamiyet.com/ey-nefislerine-karsi-asiri-giden-kullarim-allahin-rahmetinden-umit-kesmeyin-allah-butun-gunahlari-0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir